Wyższe składki ZUS w 2016 roku

Rada Ministrów przyjęła 7 września wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2016. Zapisano w nim wysokość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na 2016 rok.

Rząd przyjął w projekcie budżetu, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne na 2016 rok wyniesie 4055 zł. Na 2015 rok prognozowano je na poziomie 3959 zł, więc mamy do czynienia z 96 zł podwyżką.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 60% wspomnianego wynagrodzenia, stąd w 2016 roku składka emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa oraz na Fundusz Pracy będzie liczona od kwoty 0,6*4055 zł = 2433,00 zł.

Wysokość poszczególnych składek ZUS w 2016 roku wyniesie:

  • składka emerytalna 474,92 zł,
  • składka rentowa 194,64 zł,
  • składka chorobowa 59,61 zł,
  • składka wypadkowa 43,79 zł,
  • składka na Fundusz Pracy 59,61 zł.

Każda ze składek wzrośnie o kilka złotych w porównaniu do składek obowiązujących w 2015 roku. W sumie da to łączną podwyżkę ZUS na ubezpieczenie społeczne w wysokości prawie 20 zł (dokładnie 19,70 zł).