Od stycznia tylko jeden przelew do ZUS

Od 1 stycznia 2018 wszystkie zobowiązania wobec ZUS regulowane będą jednym zbiorczym przelewem na indywidualny rachunek płatnika. Od tej pory , to na ZUS-ie spoczywać będzie obowiązek rozdzielenia tej płatności na poszczególne fundusze. Do końca tego roku każda firma otrzyma swój indywidualny numer rachunku bankowego.