Wzrost płacy minimalnej w 2018r.

Od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.100 zł ( obecnie jest to 2.000 zł) . Z kolei minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenia / o świadczenie usług  zostanie podwyższona do 13,70 zł ( obecnie wynosi 13 zł) .