Wzrost kwoty wolnej od podatku od 1 stycznia 2018r.

Od 1 stycznia 2018 r. kwota wolna od podatku wzrośnie do 8 tys. zł z obecnych 6.6 tys. zł.

Nastąpi to przy jednoczesnym utrzymania malejącej kwoty wolnej dla dochodów w przedziale 8000 zł do 13000 zł oraz w przedziale 85528 zł do 127000 zł. Na dotychczasowym poziomie 556,02 zł pozostanie kwota zmniejszająca podatek dla dochodów w przedziale 13000 zł  do 85528 zł.