Jednolity podatek od stycznia 2018

Nowy, jednolity podatek będzie obowiązywał od 1 stycznia 2018r. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów  Henryk Kowalczyk potwierdził, że jest decyzja polityczna, będzie wprowadzona jednolita danina, łącząca PIT oraz składki ZUS.
More

Nowe zasady dotyczące rozliczania korekt

Od 01.01.2016 obowiązują nowe zasady dotyczące momentu rozliczania faktur korygujących. Na mocy art. 2 ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów ( Dz.U., poz.1959) z dniem 01.01.2016 został dodany art. 14 ust. 1 m ustawy o PIT dotyczący korekty przychodów i art. 22 ust. 7 c ustawy o PIT dotyczący korekty kosztów. Fak...
More

Od 01.01.2016 elektroniczne zwolnienie lekarskie E-ZLA

Już w styczniu 2016 pojawią się elektroniczne zwolnienia lekarskie ZUS E - ZlA. Będzie to możliwe dzięki aplikacji- Platforma Usług Elektronicznych ZUS. Aby elektroniczne zwolnienie mogło zostać wystawione, lekarz będzie musiał posiadać profil na PUE lub tzw. aplikację gabinetową, która będzie zintegrowana z PUE. W tym przypadku, pracodawca również będzie musiał dysponować kontem na zusowskiej pla...
More

Składki ZUS od umów zleceń

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach społecznych, której celem jest objęcie składkami części tzw. umów śmieciowych, została przyjęta przez Senat bez poprawek. Oznacza to, że od 1 stycznia 2016 r. powstanie obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast oskładkowanie dochodów członków rad nadzorczych będzie obowiązywało już...
More

Wyższe składki ZUS w 2016 roku

Rada Ministrów przyjęła 7 września wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2016. Zapisano w nim wysokość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na 2016 rok. Rząd przyjął w projekcie budżetu, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne na 2016 rok wyniesie 4055 zł. Na 2015 rok prognozowano je na poziomie 3959 zł, więc mamy do czynienia z 96 zł podwyżką. Podstawa wymia...
More

Nowe limity ulgi budowlanej w IV kwartale 2015 roku

25 sierpnia ukazał się komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2015 r. Cena ta wyniosła wyniosła 4066 zł, czyli wzrosła dość znacznie w porównaniu do ceny za I kwartał 2015 roku (3.926 zł). Tym samym podwyższeniu uległy limity zwrotu VAT na materiały budowlane.
More