Kasy fiskalne online od 01.07.2021

Od 01.07.2021 obowiązek używania kas fiskalnych online dla usług: fryzjerskich, kosmetycznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej-wyłącznie w zakresie wstępu.
More

Ulga na złe długi

Od października 2021 kolejne uproszczenia w uldze na złe długi wprowadzi nowelizacja Slim VAT2 - czas na skorzystania z ulgi zostanie wydłużony z dwóch do trzech lat.
More

Od nowego roku niższe składki ZUS

Niższe składki ZUS dla małych firm uchwalone przez Sejm Jeszcze w lipcu bieżącego roku , Sejm uchwalił ustawę, która po raz pierwszy w historii III RP zrywa z dotychczasową zasadą ustalania składek ZUS w formie ryczałtu. Uchwalone właśnie przepisy uzależniają bowiem wysokość daniny na rzecz ZUS od poziomu przychodów osiąganych przez przedsiębiorcę. Ustawa umożliwia, a nie nakłada obowiązek. W każ...
More

Wzrost kwoty wolnej od podatku od 1 stycznia 2018r.

Od 1 stycznia 2018 r. kwota wolna od podatku wzrośnie do 8 tys. zł z obecnych 6.6 tys. zł. Nastąpi to przy jednoczesnym utrzymania malejącej kwoty wolnej dla dochodów w przedziale 8000 zł do 13000 zł oraz w przedziale 85528 zł do 127000 zł. Na dotychczasowym poziomie 556,02 zł pozostanie kwota zmniejszająca podatek dla dochodów w przedziale 13000 zł  do 85528 zł.
More

Od stycznia 2018 r. plik JPK_VAT

Od 1 stycznia 2018 r.  mikroprzedsiębiorcy dołączą do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT oraz przesyłają ją jako JPK_VAT.
More

Split payment- mechanizm podzielonej płatności VAT od kwietnia 2018 r.

Rada ministrów na posiedzeniu w dniu 19 września 2017 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje się wprowadzenie split payment- tzw. mechanizmu podzielonej płatności, który ma zapewnić większą stabilność wpływów z tytułu podatku od towarów i usług. Mechanizm polegać ma na tym, że nabywca zapłaci sprzedawcy  kwotę netto n...
More

Od stycznia tylko jeden przelew do ZUS

Od 1 stycznia 2018 wszystkie zobowiązania wobec ZUS regulowane będą jednym zbiorczym przelewem na indywidualny rachunek płatnika. Od tej pory , to na ZUS-ie spoczywać będzie obowiązek rozdzielenia tej płatności na poszczególne fundusze. Do końca tego roku każda firma otrzyma swój indywidualny numer rachunku bankowego.
More

Wzrost płacy minimalnej w 2018r.

Od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.100 zł ( obecnie jest to 2.000 zł) . Z kolei minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenia / o świadczenie usług  zostanie podwyższona do 13,70 zł ( obecnie wynosi 13 zł) .
More

VAT : zmiany przy 25- dniowym zwrocie podatku VAT

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 22 września 2016r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, nowelizacja ograniczy stosowanie zwrotu różnicy podatku w przyspieszonym 25-dniowym terminie. Taka procedura będzie możliwa jedynie w sytuacji, gdy wynikające z faktur należności zostaną zapłacone za pomocą rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielc...
More

Jednolity podatek od stycznia 2018

Nowy, jednolity podatek będzie obowiązywał od 1 stycznia 2018r. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów  Henryk Kowalczyk potwierdził, że jest decyzja polityczna, będzie wprowadzona jednolita danina, łącząca PIT oraz składki ZUS.
More