Polski Ład opublikowany w Dzienniku Ustaw 23 listopada 2021 r. w Dzienniku Ustaw ( Dz.U. 2021, poz. 2105) zostały opublikowane regulacje Polskiego Ładu. Ustawa została podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę 15 listopada 2021 r. Większość przepisów zacznie obowiązywać od stycznia 2022 roku.
More

Kasy fiskalne online od 01.07.2021

Od 01.07.2021 obowiązek używania kas fiskalnych online dla usług: fryzjerskich, kosmetycznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej-wyłącznie w zakresie wstępu.
More

Ulga na złe długi

Od października 2021 kolejne uproszczenia w uldze na złe długi wprowadzi nowelizacja Slim VAT2 - czas na skorzystania z ulgi zostanie wydłużony z dwóch do trzech lat.
More

Od nowego roku niższe składki ZUS

Niższe składki ZUS dla małych firm uchwalone przez Sejm Jeszcze w lipcu bieżącego roku , Sejm uchwalił ustawę, która po raz pierwszy w historii III RP zrywa z dotychczasową zasadą ustalania składek ZUS w formie ryczałtu. Uchwalone właśnie przepisy uzależniają bowiem wysokość daniny na rzecz ZUS od poziomu przychodów osiąganych przez przedsiębiorcę. Ustawa umożliwia, a nie nakłada obowiązek. W każ...
More

Wzrost kwoty wolnej od podatku od 1 stycznia 2018r.

Od 1 stycznia 2018 r. kwota wolna od podatku wzrośnie do 8 tys. zł z obecnych 6.6 tys. zł. Nastąpi to przy jednoczesnym utrzymania malejącej kwoty wolnej dla dochodów w przedziale 8000 zł do 13000 zł oraz w przedziale 85528 zł do 127000 zł. Na dotychczasowym poziomie 556,02 zł pozostanie kwota zmniejszająca podatek dla dochodów w przedziale 13000 zł  do 85528 zł.
More

Od stycznia 2018 r. plik JPK_VAT

Od 1 stycznia 2018 r.  mikroprzedsiębiorcy dołączą do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT oraz przesyłają ją jako JPK_VAT.
More

Split payment- mechanizm podzielonej płatności VAT od kwietnia 2018 r.

Rada ministrów na posiedzeniu w dniu 19 września 2017 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje się wprowadzenie split payment- tzw. mechanizmu podzielonej płatności, który ma zapewnić większą stabilność wpływów z tytułu podatku od towarów i usług. Mechanizm polegać ma na tym, że nabywca zapłaci sprzedawcy  kwotę netto n...
More

Od stycznia tylko jeden przelew do ZUS

Od 1 stycznia 2018 wszystkie zobowiązania wobec ZUS regulowane będą jednym zbiorczym przelewem na indywidualny rachunek płatnika. Od tej pory , to na ZUS-ie spoczywać będzie obowiązek rozdzielenia tej płatności na poszczególne fundusze. Do końca tego roku każda firma otrzyma swój indywidualny numer rachunku bankowego.
More

Wzrost płacy minimalnej w 2018r.

Od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.100 zł ( obecnie jest to 2.000 zł) . Z kolei minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenia / o świadczenie usług  zostanie podwyższona do 13,70 zł ( obecnie wynosi 13 zł) .
More

VAT : zmiany przy 25- dniowym zwrocie podatku VAT

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 22 września 2016r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, nowelizacja ograniczy stosowanie zwrotu różnicy podatku w przyspieszonym 25-dniowym terminie. Taka procedura będzie możliwa jedynie w sytuacji, gdy wynikające z faktur należności zostaną zapłacone za pomocą rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielc...
More